VeloxVictor projektet

Jonas 2008-01-01


VeloxVixtor erbjuder en teknisk plattform för TV och Internet-media som möjliggör bredare deltagande och nya mervärden relaterat till våra kunders verksamhet som väsentligt kan utöka dagens tittar- och besöksbas, öka intäkterna på befintliga format samt möjliggöra lansering av nya, framgångsrika format i tiden

VeloxVictor arbetar med produktionsbolag för TV-mediet, TV-bolag samt andra mediaintressenter med fokus på TV och Internet.

VeloxVictor kan sättas upp integrerat i både live-format och förinspelade format och kan även sättas upp utanför TV-mediet men med live-relation till aktuellt TV-format.

Commercior deltog i projektet som ägare med att bygga koncept och weblösningar.
img-url

VeloxVictor-plattformen stödjer många olika spelformat, som alla delar samma metodik där spelen varar i flera omgångar (frågor) och varje omgång består av:

1. Presentation av information och svarsalternativ till tävlande
2. Respons från alla tävlande i plattformen
3. Urval av tävlande, baserat på
- Rätt eller fel (uteblivet) svar
- Huruvida tidsstämpeln på svaret är före eller efter tidsstämpelns tröskelvärde
4. Vinnare stannar kvar till nästa omgång*
* För vissa spelformat kan alla tävlande stanna kvar men med olika status

Omgångarna repeteras till dess endast önskat antal tävlande kvarstår.
För att stödja ett stort antal samtidiga tävlande (flera miljoner teoretiskt), tillåter plattformen access via olika klienter - mobilklienter, webbklienter, telefon - genom en starkt skalbar, distribuerad arkitektur som även innehåller en algoritm för urval av vinnare vilken minimerar nätverkstrafiken.