KvalitetsPolicy


Commercior arbetar för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Vi ska arbeta professionellt, effektivt och engagerat så att våra beställare känner sig trygga och nöjda när de anlitar oss.

Detta gör vi genom att:

  • Vi uppfyller de krav som ställs på oss och levererar vad kunden förväntar sig.
  • Vi tillgodoser kundens behov med marginal genom våra tjänster vilket bygger långvariga relationer.
  • Se till att våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet.
  • Vi strävar efter ständiga förbättringar så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.