MiljöPolicy


Commercior ska genom kunskap, kompetens och engagemang bidra till en hållbar miljö.

Detta gör vi genom att:

  • Vi följer tillämpliga lagar och förordningar och andra krav.
  • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter.
  • Vi följer upp och ständigt förbättrar miljöarbetet mot en långsiktigt hållbar utveckling.