KvalitetsPolicy


Commercior ska arbeta för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Vi ska arbeta professionellt, effektivt och engagerat så att våra beställare känner sig trygga och nöjda när de anlitat oss.

Detta gör vi genom att:

  • Vi uppfyller de krav som ställs på oss och levererar vad kunden förväntar sig.
  • Vi tillgodoser kundens behov med marginal genom våra tjänster vilket bygger långvariga relationer.
  • Se till att våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet.
  • Vi strävar efter att ständiga förbättringar så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.