Commercior


Mission
Att leverera en 'ordning-och-reda' tjänst för data-insamling i större projekt, med överblick över projektet via karta och "grön-gul-röd" status, se projektnav.net

Att vara en vertikala branschanpassad tjänst som möjliggör högfrekvent tjänsteutbyte i en framtida 'gig-ekonomi', se partnernav.com

Fokusera på att erbjuda en produkt som stödjer strävan efter radikala effektivitetsförbättringar

Baserat på The Vertical Trade Solution, möjliggöra för våra kunder att etablera effektiv och automatiserad varuhandel som kopplas samman med Internet-baserade e-handelsplattformar

Bakgrund
Commercior har sitt ursprung i ett svenskt logistikföretag som erbjuder den skandinaviska healthcare-sektorn en helhetslösning för varuförsörjning

Idag ägs Commercior till 100% av ledningen.

KvalitetsPolicy

MiljöPolicy